OFFSHORE UNIT – HEAVY TOOL STORE

Imotek

IMOtek AS has now completed the Electrical Installation in an offshore module – Heavy Tool Store.

The project included engineering, purchase, construction and installation according to relevant rules and regulations such as NEK, Innretningsforskriften, Norsok etc.

An addition to the Electrical Installation IMOtek was responsible for all the “Electro-Steel” on the offshore unit such as cable trays, penetrations, foundations for all the electrical equipment etc.

The Electrical scope included installation of lightning fixtures, (ordinary and emergency), above, inside and below the Heavy Tool Store, 230V sockets, 690V sockets, Fire detection system, PA-system, Junction boxes etc. And finally – A complete AS BUILT documentation package of course.

Stril-Power1

STRIL POWER

IMOtek is proud to inform that we now have received a PO from
Simon Møkster Shipping AS for the engineering and delivery of all the needed
equipment for a new “engine room“ installation on a third  vessel – Stril Power.

The tank heating system, which Møkster has chosen for this vessel, is a
hot water system delivered by Pyrox.

IMOtek shall deliver all the needed equipment for the installation in the new boiler room,
such as gas alarm, ex-lightning, ex-heating, fire alarm, ventilation, dampers,
pressurized safety system, total flooding system, alarm panels in ECR, circuit breakers,
switches, junction boxes etc.

IMOtek will deliver all materials, drawings and work plans in a complete package to a
chosen yard in Denmark, so that when the vessel arrives at the yard the installation
can start ASAP and the time needed by quay will be a short as possible.

NB89 Volstad

Bergen Group Fosen – Newbuilding 89

Offshore Construction Vessel. Length 125m – Width 25m – Accommodation 108 persons.

IMOtek er ansvarlig for prosjekteringen av flere av de elektriske
installasjonene om bord nevnte fartøy.

Som stikkord nevnes:

Electrical installations, Emergency light, Floodlights, Helicopter deck,
Outdoor lightning, Heating, Fire alarm, Intercom, R/TV, PA, Masterclock,
VDR, LAN/Ethernet, Distribution boards etc…

Design: Skipsteknisk – ST-259-CD.

Sluttkunde: Volstad Maritime AS – Ålesund

Strilborg

Strilborg

IMOtek er engasjert til å utføre arbeidsledelse i forbindelse med
elektroinstallasjonen av Peder Halvorsen Industrier`s ORO-system og
Kjelesystem om bord AHTS /Standby / Rescue skipet Strilborg.

IMOtek utarbeidet nødvendig også nødvendige
jobbpakker, dokumentasjonsunderlag og innkjøpslister som kreves i slikt type
oppdrag.

Elektroinstallasjonen skal tilfredsstille gjeldene normer og regelverk fra blant annet:       NEK 410, DNV, Sjøfartsdirektoratet, IMO (International Marine
Organization) og NOFO (Norsk Oljeberedskap For Operatørselskap).

Oppdraget omfatter også koordinering opp imot andre involverte
systemleverandører i slikt type oppdrag.

ORO-installasjonen, ventiler, givere, termostater etc, skal monteres i
skipets ex-område og alt utstyr og elektro-installasjon må følgelig
tilpasses de nødvendige krav og forskrifter.

Steamkjelen skal installeres i et eget rom på hoveddekk.

Dette rommet blir av DNV da definert som et eget maskinrom med alle de
regler og retningslinjer som gjelder for oppbygning av et nytt maskinrom på
skipet.

Brann, Gass, Ventilasjon, Brannspjeld, Alarmer, Lys, Varme, Slukkesystem,
Spenningstilførsler osv…

Med unntak av et mindre landligge ved kai i Egersund i sommer skal hele
installasjonen i grove trekk utføres uten at skipet tas offhire fra
kontraktøren ConocoPhillips.

Det vil si at all planlegging og utførelse må være klart og godt forberedt
hver 4. uke ved mannskapsskifte i Stavanger.

Oppdragsgiver: Peder Halvorsen Industrier AS – Kvinesdal.

Sluttkunde: Simon Møkster Shipping A/S – Stavanger.


Nye Kringla Barnehage.

Sted: Tjørsvåg i Flekkefjord kommune.

Oppdragets art er utarbeidelse av kravspesifikasjon, anbudsinnhenting,
evaluering av tilbydere, kontraktsinngåelse samt bygge oppfølging i
forbindelse med elektroinstallasjonen i Nye Kringla barnehage.

Total innendørs byggeomfang er på ca 700m2.

Barnehage og ny administrasjonsfløy er planlagt ferdig sommeren 2012 slik at
bygget kan ta imot en flokk med barnehagebarn i august 2012.

Kontorbygg Egersund.

Kontrari AS ved Frode Teigen innreder helt nye kontorer, møterom  osv. i et
nybygg i Egersund.

IMOtek er engasjert som Rådgivende Ingeniører Elektro og er ansvarlig for
blant annet:

Utarbeidelse av elkraft og teletekniske installasjonstegninger.

Nødvendige sentrale godkjenninger. (Brannalarmanlegg og nød- og
ledelysanlegg.)

Innkjøp av elektromateriell og elektrotjenester.

Kostkontroll.

Kost / Nytte evalueringer.

Prosjektet setter veldig høye krav til standarder og finish på produkter og
det arbeides derfor tett sammen med interiørarkitekt i dette
prosjektet.

I tillegg stilles det krav til den fagmessig utførelsen av alle
installasjoner, og det pågår derfor hele veien en direkte dialog med
utførende elektroinstallatør.

Stril

Stril Poseidon

IMOtek var engasjert til å utføre arbeidsledelse i forbindelse med
elektroinstallasjonen av Peder Halvorsen Industrier`s ORO-system og
Kjelesystem om bord Field Support skipet Stril Poseidon.

I tillegg ble det utarbeidet jobbpakker,
dokumentasjonsunderlag og innkjøpslister.

Elektroinstallasjonen tilfredsstiller gjeldene regelverk fra: NEK 410, DNV,
Sjøfartsdirektoratet, IMO (International Marine Organization).

ORO-installasjonen, ventiler, givere, termostater etc, ble montert i egne
ex- og overtrykksområder i aktre del av skipet og alt utstyr og installasjon
måtte tilfredsstille nødvendige krav og forskrifter.

Det ble i skipets maskinrom montert en ny helt elektrokjele på 1,2MV med
tilhørende 690V hoved- og kontrolltavle.

Koordinering mot skipets egen 690V hovedtavle (nye vern, avganger etc)
samt skipets eget alarmanlegg med tilhørende installasjoner og
systemleverandører inngikk også i IMOtek`s oppdrag.

Ekstra utfordrende og spennende for prosjektet var det at skipet under hele
arbeidet var i oppdrag for oljeoperatør under hele installasjonen.

Dette medførte at det i tillegg til noen dager i dokk hos Westcon i Ølen kun
ble mindre landliggeperioder under de planlagte mannskapsskiftene hver 4.
uke på Vestbase i Kristiansund.

Det betydde igjen at alt elektroarbeid som skulle utføres, både onshore og
offshore måtte planlegges ekstremt godt med tanke på vareleveranser,
planlagt fremdrift og oppfølging måned for måned.

Oppdragsgiver: Peder Halvorsen Industrier AS – Kvinesdal.

Sluttkunde: Simon Møkster Shipping A/S – Stavanger.

Lundheim Folkehøgskole.
Sted: Moi i Lund kommune

I forbindelse med oppgradering av en del av Lundheim Folkehøgskoles eldre
studenthybler samt noen gjestehybler sommeren 2011 ble IMOtek engasjert i
februar samme år til å lage komplett prosjekteringsunderlag for de
elektriske arbeider. (Spesifikasjon og installasjonstegninger.)

De gamle studenthyblene var fra tidlig på 60 tallet og hadde ikke egne
toalett og dusj. Nå har samtlige av de nyrenoverte studentrommene fått
egne dusj og toalett samt komplett ny elektrisk- og teleteknisk
installasjon.

Innhenting av tilbud fra forskjellige elektroentreprenører samt evaluering
og kontraktsinngåelse inngikk også i vår del av oppdraget.

Videre så var IMOtek ansvarlig for bygge oppfølgning på elektrofag underveis
i prosjektet samt utarbeidelse av AS BUILT tegninger.

NOMF-02685

Ekofisk – Plattform 2/4 X.

Bilder fra Ekofisk er publisert etter tillatelse fra Norsk Oljemuseum.
Fotografer: Kerem Floor og Jan A. Tjemsland

IMOtek utfører for kunder kortslutningsberegninger og ex-kalkulasjoner.
Slike typer oppdrag er blant annet utført til offshore installasjoner på
Ekofisk.