IMOtek AS er et Rådgivnings- og Engineeringsfirma lokalisert helt sør i Norge, i Flekkefjord.
Flekkefjord er trygt plassert inne i en fjord midt imellom Stavanger og Kristiansand

IMOtek tilbyr primært tjenester innenfor fagfeltene:

•   Elektroteknisk Rådgivning.
•   Prosjektledelse Elektro.

Til tross for at IMOtek er et relativt nyetablert firma, kan firmaets kapasiteter vise til en meget stor samlet kompetanse og “know how”innenfor de oppgitte fagfelter og arbeidsområder.

Vi i IMOtek vet at nøkkelen til suksess i prosjekter er å velge samarbeidspartnere man har tillit til. Derfor sier vi at IMOtek = Tillit.

IMOtek har tilholdsted i Strandgården Kompetansesenter i Strandgaten 32 i Flekkefjord som huser mange firmaer med høy teknisk ekspertise innenfor hvert sitt fagfelt.

 DSC 3753  DSC 3748