Elektroteknisk Rådgivning.
IMOtek bidrar med Elektroteknisk rådgivning, Elektroprosjektering og Kalkulasjon på de aller fleste typer elektriske anlegg på land, skip og plattformer.

Som eksempler på noen aktuelle anlegg nevnes nedenfor:
Lysanlegg.
Varmeanlegg.
Lydanalegg.
Datanettverk.
R/TV-anlegg.
Brannalarmanlegg.
Innbruddsalarmanlegg.
Automasjonsanlegg.
Sikkerhetssystemer.
Sykesignal-anlegg.
Ringe-/Calling-anlegg.
Heis-installasjoner.
Utvendige installasjoner.
Gassvarslingsanlegg.
Ex-anlegg.

IMOtek utfører for kunder, til lands og til vanns som det heter i eventyrene, all nødvendig bistand fra A til Å for å forsikre oss om at kundene får det de skal ha når deres nye prosjekter skal realiseres. Vi har inngående kjennskap til de aller fleste typer elektroinstallasjoner. Fra små enkle privatboliger, barnehager, omsorgsboliger, butikker, kontormiljøer, industrihaller, hoteller til forskjellige typer komplekse skips- og plattformsinstallasjoner.

Kundene velger selvsagt selv ut ifra egne forutsetninger hvor mye IMOtek skal bidra med i deres nye prosjekter.

Ønsker kundene vår kompetanse til hjelp med oppføring av en mindre bolig eller til mye større byggeprosjekter så kan vi hjelpe til med å utarbeide alt fra en mindre kravspesifikasjon til en komplett prosjekteringspakke.

Noen kunder ønsker hjelp til å foreta rette produktvalg i en industrihall ønsker andre hjelp til å finne frem tidsriktige produkter i forbindelse med restaureringsoppdrag. En tredje kundegruppe er mest opptatt av å få tidsriktige og flotte designerprodukter, alt fra brytere og stikk til flotte belysningsarmaturer, implementert i det elektriske anlegget.

Om ønskelig så bidrar vi med hjelp til kontraktsinngåelse med entreprenører og all videre oppfølgning frem til overlevering av ferdig prosjekt samt utarbeidelse av ønsket og nødvendig sluttdokumentasjon av de installerte anleggene.

Erfaringer opp igjennom årene viser utelukket at bygninger og anlegg med en ryddig, ordentlig og oppdatert dokumentasjon kan spare store summer på blant annet feilsøking om noe går galt og man må tilkalle hjelp fra en servicebedrift. I tillegg er eventuelle påbygg og utvidelser mye enklere og billigere å iverksette når terrenget stemmer overens med kartet!

Vi hjelper kunder med kost/nytte evalueringer i forhold til hvor komplekst det elektrisk anlegget i bygget/kontoret/hallen/fabrikken må være i forhold til tiltenkt bruk.

Uavhengig prisevalueringer på større innkjøp fra en tredjepart kan avdekke eventuelle store avvik i kvantum og ikke minst kvalitet. La oss hjelpe til med dette før store viktige langsiktige innkjøp skal foretas.

I forbindelse med større restaurerings- og ombygningsprosjekter kan det være smart å få utarbeidet en enøk-rapport fra IMOtek. En slik rapport kan, under gitte forutsetninger, gjerne utløse økonomisk støtte ifra det offentlige.

I tillegg så innehar IMOtek også den rette kompetanse og nødvendig sertifisering for å kunne utarbeide en fyldig og selvforklarende tilstandskontrollrapport på eksisterende elektriske anlegg både onshore og offshore.